Politica de Cookies

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejam datele dvs. personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.


Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, numele, număr de telefon, adresa de livrare și adresa de e-mail, pe care le colectăm direct de la dvs. atunci când deveniți clientul nostru.


Cum prelucrăm datele dvs. personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse comandate. Prelucrarea datelor personale ce se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul dvs. dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.


Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
 • furnizorilor de servicii de contabilitate;

Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dvs. personale către autorități publice, organe judiciare, doar în cazul în care suntem somați s-o facem, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dvs.


Cum puteți să administrați acordurile exprimate?

Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele dvs., putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor dvs., inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.Ca să fie cât mai simplu pentru dvs., trebuie să știți că puteți șterge oricând datele dvs. personale existente în contul dvs. din www.ieftinel.ro al cărui client sunteți.Cat timp prelucram datele personale?

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fară limitare, la dispozițiile privind arhivarea.Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?


Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămănând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.


Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bld Nicolae Iorga nr 20, Drobeta Turnu Severin, Mehedinti ,220236,  sau prin e-mail la  ………………….!!!!!!. Pe langă acestea am numit un Ofițer !!!!!!!!!!!!!!!!!!   pentru Protecția Datelor care poate fi contactat daca există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.